Створення: 12.03.2014

Повідомлення про проведення загальних зборів – 29/04/2014

Публічне акціонерне товариство “Голопристанський винзавод” скликає загальні збори акціонерів 29.04.2014р. о 10.00 за адресою: Херсонська обл., м.Гола Пристань, вул.Леніна, д.72, санаторій «Гопри», красний уголок, з таким порядком денним:

 1. Звіт про результати діяльності за 2013р.
 2. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 3. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2013р.
 4. Переобрання наглядової ради та ревкомісії.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 23.04.14.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за адресою товариства, звернувшись до директора.

Реєстрація учасників зборів 29.04.14 з 09.00 до 09.50 за адресою проведення зборів. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (2013р./2012р.):

 • Усього активів 392800/385800.
 • Основні засоби 376300/376300.
 • Сумарна дебіторська заборгованість 10700/6200.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти 5800/3300.
 • Нерозподілений прибуток -478000/-476300.
 • Власний капітал 353000/353000.
 • Статутний капітал 500400/500400.
 • Поточні зобов’язання 17400/8700.
 • Збиток -1600/2800.
 • Кількість акцій 2001600/2001600.
 • Чисельність працівників 6/6.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 48(1801) від 12.03.14.