Створення: 15.12.2015

Повідомлення про проведення загальних зборів – 03/02/2016

Публічне акціонерне товариство “Голопристанський винзавод” скликає загальні збори акціонерів 03.02.2016р. о 10.00 за адресою: Херсонська обл., м.Гола Пристань, вул.Леніна, 72, санаторій «Гопри», красний уголок, з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2014-2015р.р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансів і порядку покриття збитків за 2014-2015р.р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 28.01.16.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час за адресою товариства Херсонська обл., м.Гола Пристань, вул.Гагаріна, 16, звернувшись до директора Бикова В.П.

Реєстрація учасників зборів 03.02.16 з 09.00 до 09.50 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.) (2014/2013):

 • Усього активів 6958/394.
 • Основні засоби 6948/376.
 • Сумарна дбт заборгованість 9/11.
 • Грошові кошти та їх еквіваленти 1/6.
 • Власний капітал 6947/376.
 • Статутний капітал 500/500.
 • Непокритий збиток -478/-478.
 • Поточні зобов’язання 11/17.
 • Збиток 0/-2.
 • Кількість акцій 2001600/2001600.
 • Чисельність працівників 6/6.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 238(2242) від 15.12.2015.