Створення: 22.08.2016

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій – 22/08/2016

У зв’язку з отриманням 22.08.2016р. iнформацiї вiд власника акцiй емiтенту стало вiдомо про змiну власникiв 10 i бiльше % голосуючих акцiй товариства: пакет акцiй однiєї фiзичної особи зменшився з 81,76% загальної кiлькостi акцiй (99,99% загальної кiлькостi голосуючих акцiй) до 0%.
У зв’язку з отриманням 22.08.2016р. iнформацiї вiд власника акцiй емiтенту стало вiдомо про змiну власникiв 10 i бiльше % голосуючих акцiй товариства: пакет акцiй iншої фiзичної особи збiльшився з 0% до 81,76% загальної кiлькостi акцiй (99,99% загальної кiлькостi голосуючих акцiй).