Створення: 12.05.2017

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій – 12/05/2017

У зв’язку з отриманням 12.05.2017р. iнформацiї вiд ПАТ «НДУ», емiтенту стало вiдомо про змiну власникiв 10 i бiльше % голосуючих акцiй товариства: пакет акцiй однiєї фiзичної особи  зменшився з 81,76% загальної кiлькостi акцiй (93,16% загальної кiлькостi голосуючих акцiй) до 0%.

У зв’язку з отриманням 12.05.2017р. iнформацiї вiд ПАТ «НДУ», емiтенту стало вiдомо про змiну власникiв 10 i бiльше % голосуючих акцiй товариства: пакет акцiй iншої фiзичної особи збiльшився з 0% до 81,76% загальної кiлькостi акцiй (93,16% загальної кiлькостi голосуючих акцiй).