Створення: 29.04.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 29/04/2014

Рiшенням загальних зборiв вiд 29.04.2014:

  • звiльнений голова наглядової ради Чернишов Олексiй Сергiйович, ак-цiями не володiє, перебував на посадi з 05.04.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • звiльнений член наглядової ради Саварець Вiталiй Володимирович, акцiями не володiє, перебував на посадi з 05.04.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • звiльнений голова ревiзiйної комiсiї (аудитор) Пiрiєнко Валерiй Iванович, акцiями не володiє, перебував на посадi з 05.04.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.
  • обраний головою наглядової ради термiном на три роки Чернишов Олексiй Сергiйович, акцiями не володiє, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обраний членом наглядової ради термiном на три роки Саварець Вiталiй Володимирович, акцiями не володiє, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обрана головою ревiзiйної комiсiї термiном на три роки Гончарова Юлiя Юрiївна, акцiями не володiє, попередня посада головбух ТОВ «Українська тентова компанiя». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обраний членом ревiзiйної комiсiї термiном на три роки Григор`єв Андрiй Васильович, акцiями не володiє, попередня посада директор ТОВ «Свiт Павiльйонiв». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.