Створення: 12.05.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 12/05/2017

Рiшенням загальних зборiв вiд 12.05.2017 звiльнений директор ПАТ «Голопристанський винзавод» Биков Вiктор Павлович, акцiями не володiє, перебував на посадi з 05.04.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 12.05.2017 звiльнений голова наглядової ради ПАТ «Голопристанський винзавод» Чернишов Олексiй Сергiйович, акцiями не володiє, перебував на посадi з 29.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 12.05.2017 звiльнений член наглядової ради ПАТ «Голопристанський винзавод» Саварець Вiталiй Володимирович, акцiями не володiє, перебував на посадi з 29.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 12.05.2017 звiльнена голова ревiзiйної комiсiї ПАТ «Голопристанський винзавод» Гончарова Юлiя Юрiївна, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 29.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 12.05.2017 звiльнений член ревiзiйної комiсiї ПАТ «Голопристанський винзавод» Григор`єв Андрiй Васильович, акцiями не володiє, перебував на посадi з 29.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано.

Рiшенням загальних зборiв вiд 12.05.2017 обраний термiном до переобрання директор ПрАТ «Голопристанський винзавод» Биков Вiктор Павлович, акцiями не володiє, попередня посада директор. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 12.05.2017 обраний термiном на три роки голова наглядової ради ПрАТ «Голопристанський винзавод» Андрущенко Володимир Володимирович, володiє 81,76% акцiй в статутному капiталi, попередня посада директор ТОВ «Українська тентова компанiя». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 12.05.2017 обрана термiном на три роки член наглядової ради ПрАТ «Голопристанський винзавод» Андрущенко Наталiя Миколаївна, акцiями не володiє, попередня посада iнженер-еколог ТОВ «Українська тентова компанiя». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 12.05.2017 обрана термiном на три роки голова ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Голопристанський винзавод» Камай Оксана Анатолiївна, акцiями не володiє, попередня посада економiст ТОВ «Українська тентова компанiя». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Рiшенням загальних зборiв вiд 12.05.2017 обрана термiном на три роки член ревiзiйної комiсiї ПрАТ «Голопристанський винзавод» Чернишева Олена Олександрiвна, акцiями не володiє, попередня посада бухгалтер ТОВ «Українська тентова компанiя». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.