Створення: 25.05.2017

Рiшенням про змiну типу акцiонерного товариства – 12/05/2017

Рiшенням зборiв акцiонерiв 12.05.2017 змiнено тип акцiонерного товариства з публiчного на приватне. Вiдповiднi змiни внесенi до ЄДР 24.05.2017. Повне найменування товариства до змiни: публiчне акцiонерне товариство «Голопристанський винзавод»; пiсля змiни: приватне акцiонерне товариство «Голопристанський винзавод».